Pluspunten legaliseren wiet Miljarden aan inkomsten

De huidige regering laat miljarden aan inkomsten liggen.

Pluspunt van legaliseren wiet
– minder inzet politie dus meer tijd voor belangrijkere dingen
( inzet nodig is voor ontruimingen van illegale plantages.)
– minder inzet justitie en dus meer tijd voor andere dingen
– meer werkgelegenheid kassen die wiet verbouwen.
– veel meer belastinginkomsten dmv btw en winstbelasting.
Dit kan wel oplopen tot 1 miljard Euro per jaar. ( Eventueel hoger btw belasting voor wiet zoals in Amerika.

Zelf in Amerika is het al in veel staten legaal dus Nederland loopt met dit kabinet weer ergens flink mee achter. Als de PVDA en de VVD in het jaar 0 aan de macht zouden zijn hadden we nog steeds in het stenen tijdperk geleeft. Met de huidige futloze inzichtloze trage politici komt er ook niet veel van de grond.
Ze hadden de afgelopen jaren al miljarden aan inkomsten kunnen genereren maar die hebben ze laten liggen. Liever lieten ze de Groningers in de grond zakken.

Bent u voor miljarden inkomsten uit de Wiet sector en bent u solidair met uw eigen landgenoten in Groningen en tegen teveel winnen van gas???
Bent u ook niet dom?

Stem Partij voor de dieren, VNL of Forum voor Democratie als u voor dit beleid bent

Forum voor Democratie is voor modernisering van het soft-en harddrugsbeleid. Het huidige beleid bereikt het tegengestelde van wat wordt beoogd. Het leidt tot onbedoelde en ongewenste consequenties en staat een effectieve aanpak van gezondheidsproblematiek, criminaliteit en overlast in de weg.
Op dit moment is de aanvoer van softdrugs verboden, maar de verkoop legaal. Deze schizofrene situatie werkt de georganiseerde misdaad in de hand en belemmert effectieve controle op kwaliteit van cannabis. Om drugskartels te kunnen bestrijden moeten we ook de productie van softdrugs geleidelijk legaliseren.
Maar er moet ook meer aandacht komen voor verslavingszorg en preventie. Minder coffeeshops in de omgeving van scholen. Voor de lange termijn wil Forum voor Democratie onderzoeken in hoeverre het mogelijk is ook (bepaalde) harddrugs, zoals xtc, te legaliseren. Dit zou via een licentie stelsel kunnen gaan, waarbij door de overheid toezicht wordt gehouden op productie en verkoop.
Wij willen:

Modernisering drugsbeleid

Geleidelijke legalisering softdrugs

Meer aandacht voor preventie en behandeling drugsverslaving

Misbruik en verstoring van de openbare orde door gebruikers moet zwaarder bestraft worden.