VNL maakt werk van veiligheid waar oude politiek dit laat liggen

Veiligheid is dé kerntaak van de overheid.
En juist op die kerntaak is ongehoord bezuinigd.
Nederland zucht onder criminaliteit.
Geweld, overvallen en inbraken zijn aan de orde
van de dag. Gevangenissen gaan dicht terwijl er
tegelijkertijd meer dan tienduizend criminelen vrij
rondlopen. Het tuig heerst op straat. Waar werd
beloofd strenger te straffen zien we het tegen
deel gebeuren. Levenslang gestrafte moordenaars
als Mohammed Bouyeri krijgen zelfs de mogelijk
heid weer op vrije voeten te komen. Afgereisde
jihadisten worden niet buiten ons land gehouden,
maar krijgen van het kabinet werk, scholing en
huisvesting aangeboden. Het is de wereld op zijn
kop. Het roer moet drastisch om.
Wij pakken de misdaad en overlast keihard aan.
We voeren hogere straffen in voor zware misdrij
ven. We investeren 1 miljard extra in de politie,
justitie en onze inlichtingen- en veiligheidsdien
sten. Geen tijden wachten op de politie in geval
van nood. Geen draaideurcriminelen die nog
eerder buitenstaan dan dat de agent zijn
proces-verbaal heeft afgerond. Jihadisme en
terrorisme pakken we keihard aan. Criminele
vreemdelingen moeten ons land verlaten.

Geef een reactie