VNL maakt speerpunt van veiligheid

Voorzitter, het gaat niet goed met Nederland. 2015 was een dramatisch jaar. Het kabinet Rutte II werd ontmaskerd als een gevaar voor Nederland. Het verwaarloost namelijk de kerntaken van de overheid op het gebied van veiligheid en defensie.

Allereerst laat de asielcrisis zien dat het kabinet onze grenzen helemaal niet kan beschermen. Inmiddels bepaalt de EU wie wij toelaten in ons land. Vorig jaar werd Nederland overspoeld met tienduizenden asielzoekers. En de kans is immens dat zich hieronder ook terroristen bevinden. De migranten werden namelijk niet goed gescreend door de falende instanties van Veiligheid en Justitie.

Voorzitter, vele nieuwe asielzoekerscentra werden de Nederlanders opgedrongen. Vaak werd de lokale democratie op een beschamende manier buiten werking gesteld. Het hele proces leidde tot wantrouwen in de politiek, onrust in de samenleving en ondermijnde de sociale cohesie in ons land.

Het kabinet gaf maar liefst 1,5 miljard uit aan asielzoekers, maar deed helemaal niets aan de grote tekorten bij defensie en politie. Onze krijgsmacht is niet eens in staat om het eigen grondgebied te verdedigen. Rutte II handelt daarmee in strijd met de Grondwet.

Het is niets nieuws. Defensie verkeert al jarenlang in deplorabele staat. Door een gebrek aan rijdend materieel besloot een landmachtbataljon zelfs maar te gaan lopen. Ook zien we in deze tijden van terreur enorme personeelstekorten bij de marechaussee.  Het is allemaal een beschamende vertoning.

Terwijl we in oorlog zijn met IS en de Russische dreiging toeneemt, heerst bij de regering nog steeds de cultuur van het gebroken geweertje. Het is onverantwoordelijk en levensgevaarlijk. De klassieke overheidstaak om ons land te verdedigen, is bij dit kabinet niet in goede handen.

Voorzitter, ook bij de politie breekt het chronisch tekort aan middelen de organisatie keihard op. Een aantal voorbeelden:

  1. Door een gebrek aan capaciteit en vakmanschap kraakt de recherche in zijn voegen.
  2. De reorganisatie van de nationale politie is een compleet fiasco en kost honderden miljoenen extra.
  3. De bestrijding van de zware criminaliteit ligt op zijn gat, onder meer doordat veel politiecapaciteit opgaat aan de asielinstroom.
  4. En anti-terreurdiensten zijn zwaar onderbezet.

Alleen in de fantasiewereld van de VVD is Nederland veiliger geworden. In werkelijkheid lopen duizenden criminelen vrij rond, staan gevangenissen leeg en wordt de helft van alle politiebureaus gesloten. In 2015 verloor de VVD niet alleen twee bewindspersonen op V en J, maar ook haar geloofwaardigheid.

Voorzitter, onze veiligheidsdiensten moeten weer slagkracht krijgen en daadkracht uitstralen. En dat vereist allereerst een mentaliteitsomslag bij dit kabinet, bij deze premier. Wij zeggen tegen hem: Minder focus op glitter strikken en de Toppers en meer aandacht voor agenten en militairen.

VNL stelt daarom het volgende voor:

  • Investeer ruim 5 miljard extra in onze krijgsmacht, zodat Nederland eindelijk voldoet aan de NAVO-afspraak en niet langer zijn bondgenoten in de steek laat.
  • Geef 1 miljard extra aan de politie en het OM, zodat zij goed uitgerust de strijd aankunnen met terroristen en zware criminelen.

Voorzitter, forse investeringen in veiligheid zijn van het allergrootste belang. Uiteindelijk is onze vrijheid gebaseerd op de ijzeren wil om die te verdedigen. Een welvarend land als Nederland mag haar kerntaken niet langer verwaarlozen.

Dank u wel.

Geef een reactie