FVD Echt zwaarder straffen en three strikes you are out

Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten, veel zwaardere straffen voor recidivisten. Invoeren van een ‘three-strikes-you’re-out’-systeem: bij het plegen van drie ernstige geweldsmisdrijven volgt een levenslange gevangenisstraf. Aanpak van de zogenaamde ‘draaideurcriminelen’ en voortvarend aanpakken van de knelpunten bij het OM en de Rechterlijke Macht.

VNL maakt werk van veiligheid waar oude politiek dit laat liggen

Veiligheid is dé kerntaak van de overheid.
En juist op die kerntaak is ongehoord bezuinigd.
Nederland zucht onder criminaliteit.
Geweld, overvallen en inbraken zijn aan de orde
van de dag. Gevangenissen gaan dicht terwijl er
tegelijkertijd meer dan tienduizend criminelen vrij
rondlopen. Het tuig heerst op straat. Waar werd
beloofd strenger te straffen zien we het tegen
deel gebeuren. Levenslang gestrafte moordenaars
als Mohammed Bouyeri krijgen zelfs de mogelijk
heid weer op vrije voeten te komen. Afgereisde
jihadisten worden niet buiten ons land gehouden,
maar krijgen van het kabinet werk, scholing en
huisvesting aangeboden. Het is de wereld op zijn
kop. Het roer moet drastisch om.
Wij pakken de misdaad en overlast keihard aan.
We voeren hogere straffen in voor zware misdrij
ven. We investeren 1 miljard extra in de politie,
justitie en onze inlichtingen- en veiligheidsdien
sten. Geen tijden wachten op de politie in geval
van nood. Geen draaideurcriminelen die nog
eerder buitenstaan dan dat de agent zijn
proces-verbaal heeft afgerond. Jihadisme en
terrorisme pakken we keihard aan. Criminele
vreemdelingen moeten ons land verlaten.

Buma of Klaver de volgende Minister-president ?

Mocht de PVV de grootste worden dan zal dit ten koste van de VVD gaan.
Ook  VNL en de FVD snoepen zetels af van de VVD en PVV.
Als geen enkele partij met de PVV wil regeren dan zal de een na grootste partij eventueel de Minister-president leveren.
Het kan dan zomaar zijn dat Buma of Klaver de volgende Minister-president wordt.

Peiling 28-02-2017

  Peiling verkiezing Verschil Verschil
  Zetel aantal 2012 zetels Peiling Peiling
  28-02-17 Nu 22-02-17
 
VVD 17 41 -25 1
PVDA 7 38 -31 1
PVV 34 15 19 -2
SP 10 15 -5 -1
CDA 15 13 2 3
D66 10 12 -2 0
Christenunie 6 5 1 0
Groenlinks 16 4 12 1
SGP 4 3 1 0
PVDD 4 2 2 -1
50PLUS 6 2 4 -3
VNL 7 0 7 1
DENK 4 0 4 0
Forum voor Democratie 7 0 7 1
GeenPeil 1 0 1 -1
Piraten Partij 1 0 1 0
Artikel 1 1 0 1 0
Andere partijen 0 0 0 0
 
150 150 0 0

Herinvoeren grenscontroles volgens Theo Hiddema Forum voor Democratie

Het Forum voor Democratie is voor herinvoeren van grenscontroles om grensoverschrijdende criminaliteit en grensoverschrijdend terrorisme effectiever aan te kunnen pakken. Dit levert ook meer banen en werk op voor bijvoorbeeld de marechaussee

Forse salaris verhoging voor politie in plannen FVD

De FVD wil een forse salarisverhoging voor alle politiemensen op straat. Prioriteit op de toewijzing van (sociale) huurwoningen in de grote steden, zodat zij dicht bij hun werk kunnen wonen en het werk aantrekkelijker wordt gemaakt. Dit kan ook de leefbaarheid van de buurt ten goede komen.

Dit in tegenstelling tot andere partijen zoals D66 die de veiligheid van de bevolking minder belangrijk vinden.

Kiezers PVV stappen over naar VNL en FVD

Van de voormalige PVV stemmers in de peiling stappen de meeste over naar VNL en Forum voor Democratie.
Als we vragen aan PVV stemmers wat hun tweede of derde keus is zijn deze partijen ook sterk vertegenwoordigd.
Als je vraagt aan mensen die nog niet weten wat te stemmen zijn VNL en FVD ook nog hoog vertegenwoordigd als mogelijkheid.
Je zou zelfs kunnen zeggen dat als deze kiezers daadwerkelijk VNL en FVD stemmen, het aantal zetels kan exploderen richting de 10 zetels.

Forum voor Democatie heeft veiligheid hoog in het vaandel

Nederland is een ruwe, harde samenleving geworden. Zware criminaliteit en straatagressie zijn aan de orde van de dag. Vrouwen en meisjes durven niet meer alleen over straat. Het percentage opgeloste misdrijven is schrikbarend laag in vergelijking met ons omringende landen. Even schrikbarend is het lage percentage aangiftes dat wordt gedaan door slachtoffers. Blijkbaar begint het vertrouwen in de rechtsstaat behoorlijk af te nemen.

Deze trends moeten worden gekeerd. Daarom is FVD voorstander van opsporing zoals in Duitsland, waarbij de politie misdrijven in beginsel in behandeling moet nemen; het OM moet in beginsel vervolgen tenzij er een goede reden is om dat niet te doen. In Nederland is het nu andersom, en dat leidt tot een lakse houding. Dat blijkt ook uit cijfers: de Duitse politie behaalt een opsporingspercentage van 50%, terwijl dat in Nederland slechts rond de 20% ligt.

Daarnaast moet veel meer steun gegeven worden aan de politiemensen op straat. Zij doen het zware werk– en moeten daarvoor beter worden beloond. Ook moet niet langer van agenten gevraagd worden eindeloos papierwerk te doen, waardoor opsporingswerk blijft liggen.

Wij willen:

 1. Forse salarisverhoging voor alle politiemensen op straat. Prioriteit op de toewijzing van (sociale) huurwoningen in de grote steden, zodat zij dicht bij hun werk kunnen wonen en het werk aantrekkelijker wordt gemaakt. Dit kan ook de leefbaarheid van de buurt ten goede komen.
 2. Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten, veel zwaardere straffen voor recidivisten. Invoeren van een ‘three-strikes-you’re-out’-systeem: bij het plegen van drie ernstige geweldsmisdrijven volgt een levenslange gevangenisstraf. Aanpak van de zogenaamde ‘draaideurcriminelen’ en voortvarend aanpakken van de knelpunten bij het OM en de Rechterlijke Macht.
 3. Waar mogelijk, berechting van niet-genaturaliseerde immigranten in hun land van herkomst.
 4. Grondige reorganisatie van het Ministerie van Justitie door minister van hoog kaliber met voldoende gezag die opgewassen is tegen de ambtelijke stammenstrijd.
 5. Inbeperken beroeps- en bezwaarschriften tot direct belanghebbenden om daadkrachtig beleid mogelijk te maken.
 6. Herinvoeren van grenscontroles om grensoverschrijdende criminaliteit en grensoverschrijdend terrorisme effectiever aan te kunnen pakken.

VNL maakt speerpunt van veiligheid

Voorzitter, het gaat niet goed met Nederland. 2015 was een dramatisch jaar. Het kabinet Rutte II werd ontmaskerd als een gevaar voor Nederland. Het verwaarloost namelijk de kerntaken van de overheid op het gebied van veiligheid en defensie.

Allereerst laat de asielcrisis zien dat het kabinet onze grenzen helemaal niet kan beschermen. Inmiddels bepaalt de EU wie wij toelaten in ons land. Vorig jaar werd Nederland overspoeld met tienduizenden asielzoekers. En de kans is immens dat zich hieronder ook terroristen bevinden. De migranten werden namelijk niet goed gescreend door de falende instanties van Veiligheid en Justitie.

Voorzitter, vele nieuwe asielzoekerscentra werden de Nederlanders opgedrongen. Vaak werd de lokale democratie op een beschamende manier buiten werking gesteld. Het hele proces leidde tot wantrouwen in de politiek, onrust in de samenleving en ondermijnde de sociale cohesie in ons land.

Het kabinet gaf maar liefst 1,5 miljard uit aan asielzoekers, maar deed helemaal niets aan de grote tekorten bij defensie en politie. Onze krijgsmacht is niet eens in staat om het eigen grondgebied te verdedigen. Rutte II handelt daarmee in strijd met de Grondwet.

Het is niets nieuws. Defensie verkeert al jarenlang in deplorabele staat. Door een gebrek aan rijdend materieel besloot een landmachtbataljon zelfs maar te gaan lopen. Ook zien we in deze tijden van terreur enorme personeelstekorten bij de marechaussee.  Het is allemaal een beschamende vertoning.

Terwijl we in oorlog zijn met IS en de Russische dreiging toeneemt, heerst bij de regering nog steeds de cultuur van het gebroken geweertje. Het is onverantwoordelijk en levensgevaarlijk. De klassieke overheidstaak om ons land te verdedigen, is bij dit kabinet niet in goede handen.

Voorzitter, ook bij de politie breekt het chronisch tekort aan middelen de organisatie keihard op. Een aantal voorbeelden:

 1. Door een gebrek aan capaciteit en vakmanschap kraakt de recherche in zijn voegen.
 2. De reorganisatie van de nationale politie is een compleet fiasco en kost honderden miljoenen extra.
 3. De bestrijding van de zware criminaliteit ligt op zijn gat, onder meer doordat veel politiecapaciteit opgaat aan de asielinstroom.
 4. En anti-terreurdiensten zijn zwaar onderbezet.

Alleen in de fantasiewereld van de VVD is Nederland veiliger geworden. In werkelijkheid lopen duizenden criminelen vrij rond, staan gevangenissen leeg en wordt de helft van alle politiebureaus gesloten. In 2015 verloor de VVD niet alleen twee bewindspersonen op V en J, maar ook haar geloofwaardigheid.

Voorzitter, onze veiligheidsdiensten moeten weer slagkracht krijgen en daadkracht uitstralen. En dat vereist allereerst een mentaliteitsomslag bij dit kabinet, bij deze premier. Wij zeggen tegen hem: Minder focus op glitter strikken en de Toppers en meer aandacht voor agenten en militairen.

VNL stelt daarom het volgende voor:

 • Investeer ruim 5 miljard extra in onze krijgsmacht, zodat Nederland eindelijk voldoet aan de NAVO-afspraak en niet langer zijn bondgenoten in de steek laat.
 • Geef 1 miljard extra aan de politie en het OM, zodat zij goed uitgerust de strijd aankunnen met terroristen en zware criminelen.

Voorzitter, forse investeringen in veiligheid zijn van het allergrootste belang. Uiteindelijk is onze vrijheid gebaseerd op de ijzeren wil om die te verdedigen. Een welvarend land als Nederland mag haar kerntaken niet langer verwaarlozen.

Dank u wel.